17

Ammoniumjon

Synonymer

Ammjon \ Ammoniak

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

K2-EDTA 5 mL

Provtagning

Venblod
Kapillärt tagna prover rekomenderas inte. Förlängd provtagning samt luftexponering leder till falskt förhöjda koncentrationer.

Hantering

Efter provtagning ställes röret omedelbart på is.
Lämnas till laboratoriet inom 15 min.
Kylcentrifugeras vid 4 °C vid 1300-1800 g i 10 min

Transport

Fryses i –20 ºC och transporteras fryst till kem lab SU/Ö.
Provet ska vara laboratoriet tillhanda inom 3 dygn

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

P-Ammoniumjon

Metod

Metodtyp

Fotometri

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

µmol/L

NPU-Kod

NPU03928

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
KvinnorMän
  11 - 5116 - 60
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2017-06-21
Klinisk kemi:
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Provsvar: 031 – 342 13 25

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Har du frågor kring en kemisk analys, kontakta jourläkare på Klinisk kemi, telefon 031-342 77 96.