14731

Amylas, total

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör 5 mL, kapillärprov i motsvarande mikrorör.

Provtagning

Venöst eller kapillärt.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information". Mikrorör centrifugeras vid 6000 g i 3 min. Förvaras i kyla.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

S-Amylas total

Metod

Metodtyp

fotometri

Storhet

Katalytisk aktivitetskoncentration

Enhet

µkat/L

NPU-Kod

NPU19995

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  0,4 - 2,0

Bakgrund

Amylas är ett enzym som produceras i digestionskanalens exokrina körtlar (spottkörtlar och pankreas) men även i mindre mängder i en del andra organ. Amylas katalyserar spjälkningen av polysackarider som stärkelse och glykogen. Totalaktiviteten av amylas i plasma härrör normalt till ca hälften från spottkörteln (salivamylas) och till hälften från pankreas. Halten av salivamylas kan variera kraftigt utan att det behöver bero på skada eller sjukdom. Specifik bestämning av amylasaktiviteten från pankreas avspeglar därför säkrare ett ökat utsläpp till blodbanan (som vid trauma eller akut pankreatit) eller en minskad produktion (som vid pankreasinsufficiens). Vid bukspottkörtelinflammation (pankreatit) stiger halten pankreasamylas i plasma kraftigt (i regel > 5 gånger normala medelvärdet). Sänkt aktivitet av pankreasamylas i plasma ses vid pankreasinsufficiens beroende på t ex kronisk pankreatit och cystisk fibros.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2016-03-16
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Senast uppdaterad: 2019-05-20 04:02