13627

Hud, basalmembran och intracellulär-substans ak

Synonymer

anti-basalmembran, anti-intracellulärsubstans, anti-BM/IC, BM/IC, basalmembranantikroppar, intracellulärsubstansantikroppar

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Serum eller plasmarör, rör utan tillsats.

Hantering

Förvaras i kyl innan transport.

Transport

För transport till laboratoriet är provet hållbart något dygn vid normal rumstemperatur.

Remiss

Remissord

Hud, basalmembran och intracellulär-substans ak

Metod

Metodtyp

Indirekt Immunofluorescens

Storhet

Arbiträr koncentration

Enhet

Titer

NPU-Kod

26861 (Anti-BM: 29761, anti-IC: 29765)

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

< 20 titer
Referensintervallsinformation
< 20 titer

Bakgrund

Utredning av bullös hudsjukdom. Cirkulerande antikroppar mot hudens basalmembran förekommer hos ungefär 70 % av patienter med aktiv Bullös Pemfigoid och hos 25 % av patienter med Pemfigoides Gestationes. Antikroppar mot hudens intercellulärsubstans förekommer hos ungefär 80 % av patienter med aktiv Pemfigus.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-06-14
Klinisk immunologi:
Besöksadress:
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska universitetssjukhuset

Postadress:
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg,

Exp/provsvar: 031 – 342 49 17
Serologi: 031 – 342 47 08, 031-342 49 26
Celltester: 031 – 342 47 03
Allergitester: 031 – 342 18 87
Fax: 031 – 82 67 91

Senast uppdaterad: 2019-05-22 04:03