13600

GBM (glomerulär basalmembran) ak

Synonymer

Anti-GBM, GBM-antikroppar

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör eller rör utan tillsats.

Hantering

Förvaras i kyl innan transport.

Transport

För transport till laboratoriet är provet hållbart något dygn vid normal rumstemperatur.

Remiss

Remissord

GBM (glomerulär basalmembran) ak

Metod

Metodtyp

ELISA/Alegria

Storhet

Masskoncentration

Enhet

Enh/mL

NPU-Kod

12552

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

< 20 Enh/mL
Referensintervallsinformation
Värden mindre än 20 Enh/mL är negativa. Värden på 20 Enh/mL eller däröver innebär ett positivt prov.

Bakgrund

Indikation för provtagning är misstanke om anti-GBM-realterad sjukdom (Goodpasture´s syndrom). Vid anti-GBM-realterad sjukdom (snabbt progredierande glomerulonefrit med eller utan lungblödning) förekommer antikroppar mot GBM (glomerulärt basalmembran) som är riktade mot alfa 3-kedjan från typ IV kollagen. Molekylen är specifik för basalmembranerna i lunga och njure.
Anti-GBM-antikroppar är mycket sällsynta hos friska individer. Gränsvärden kan uppträda hos njursjuka patienter utan Goodpastures syndrom såsom SLE, oklassificerad bindvävssjukdom och systemisk vaskulit. Påvisande av höga nivåer av anti-GBM-antikroppar talar starkt för diagnosen Goodpastures syndrom.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-06-20
Klinisk immunologi:
Besöksadress:
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska universitetssjukhuset

Postadress:
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg,

Exp/provsvar: 031 – 342 49 17
Serologi: 031 – 342 47 08, 031-342 49 26
Celltester: 031 – 342 47 03
Allergitester: 031 – 342 18 87
Fax: 031 – 82 67 91

Senast uppdaterad: 2019-04-23 02:34