13458

MAG antikroppar

Synonymer

anti-myelinassocierade glycokonjugat, a-MAG, anti-MAG, MAG-antikroppar

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Rör utan tillsats

Hantering

Förvaras i kyl innan transport.

Transport

För transport till laboratoriet är provet hållbart något dygn vid normal rumstemperatur.

Remiss

Remissord

Anti-MAG

Metod

Metodtyp

Indirekt Immunofluorescens

Storhet

Arbiträr koncentration

Enhet

Påvisat/ej påvisat

NPU-Kod

14526

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

Ej påvisat
Referensintervallsinformation
< 10 titer

Bakgrund

IgM antikroppar mot myelin associerat glykoprotein (MAG) ses framför allt vid inflammatoriska
polyneuropatier. Kliniskt förlopp är långsamt progressiv, distal, sensorisk eller sensorisk-motorisk samt
demyeliniserande polyneuropati. Mellan 70 och 85 % av patienterna har en M-komponent av IgM-klass.
Dessa antikroppar reagerar mot HNK-1- kolhydrat epitopen som även uttrycks i sulfat-3-glucuronyl
paragloboside (SGPG). Metoden har hög korrelation till detektion av anti-SGPG IgM, p=0.72. som ger en
liknande klinisk bild.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-06-11
Klinisk immunologi:
Besöksadress:
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska universitetssjukhuset

Postadress:
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg,

Exp/provsvar: 031 – 342 49 17
Serologi: 031 – 342 47 08, 031-342 49 26
Celltester: 031 – 342 47 03
Allergitester: 031 – 342 18 87
Fax: 031 – 82 67 91

Senast uppdaterad: 2019-05-23 04:03