13433

Ak mot nativt DNA

Synonymer

Antikroppar mot nativt DNA, DNA-antikroppar, anti-DNA, a-dsDNA, anti-dsDNA, anti-nDNA

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör

Hantering

Förvaras i kyl innan transport.

Transport

För transport till laboratoriet är provet hållbart något dygn vid normal rumstemperatur.

Remiss

Remissord

Ak mot nativt DNA

Metod

Metodtyp

ELISA, Enzymfärgning

Storhet

Masskoncentration

NPU-Kod

16393

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

Negativt eller positivt: (Screening med automatisk multiplexteknik). Positiva prover verifieras med ELISA och EIA (Chritidier). < 70 IEnh/mL: (ELISA) Titervärde = 20: (EIA)
Referensintervallsinformation
< 70 IE/mL är baserat på kittillverkarens anvisningar samt egen analys av 40 blodgivare. (ELISA) Titervärde >=20 besvaras som positivt. Övriga som negativt. (EIA)

Bakgrund

Vid misstanke om systemisk lupus erythematosus (SLE).
Anti-dsDNA antikroppar är en specifik diagnostisk markör för SLE. I 60-80 % av fallen har patienterna dessa antikroppar, där antalet är metodberoende. Anti-dsDNA antikroppar av IgG-typ i höga titrar anses återspegla sjukdomsaktivitet och spela stor roll vad gäller SLE-nefrit, varför stigande nivåer kan vara
tecken på utveckling av skov. Under remission kan värdena bli normala.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-07-23
Klinisk immunologi:
Besöksadress:
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska universitetssjukhuset

Postadress:
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg,

Exp/provsvar: 031 – 342 49 17
Serologi: 031 – 342 47 08, 031-342 49 26
Celltester: 031 – 342 47 03
Allergitester: 031 – 342 18 87
Fax: 031 – 82 67 91

Senast uppdaterad: 2019-05-20 04:03