14282

ApoB

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör 5 mL, kapillärprov i motsvarande mikrorör.

Provtagning

Venöst eller kapillärt.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information". Mikrorör centrifugeras vid 6000 g i 3 min. Förvaras i kyla.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

S-Apolipoprotein B

Metod

Metodtyp

Fotometri, Immunturbidimetri

Storhet

Substanskoncentration

Enhet

g/L

NPU-Kod

NPU22299

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  Indikation för ökad risk för hjärt-kärl sjukdom: >0,9 g/L
Målvärde vid behandling: <0,9 g/L
Referensintervallsinformation
LDL-partikelns bärarprotein, ApoB, kan användas som komplement till LDL kolesterol för att uppskatta risk att utveckla hjärt-kärl sjukdom. Mätningar av ApoB ger uppfattning om antalet LDL-partiklar/L, det vill säga partikelkoncentrationen. Ökad ApoB är en riskmarkör även hos personer med normalt LDL kolesterol. ApoB analys ingår i beräkning av ApoB/ApoA1-kvoten, som i flera studier visat sig vara en bättre markör för ökad risk än andra lipidmarkörer. ApoB kan även användas som behandlingsmål, framförallt på högrisk patienter samt de med höga triglycerider. För ytterligare information se KemiNytt nr.2 2010 (www.kliniskkemi.se)
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-09-18
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Senast uppdaterad: 2019-05-22 04:04