16341

Asbest

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Material

Rör el. motsv

 

Provtagning

2-3 cm3 provmaterial
Emballera provet väl med en kraftig och helt tätslutande påse. Oemballerade prover får ej hanteras inne i sjukhusets lokaler och tas ej emot! Om flera prover lämnas in samtidigt ska de vara paketerade i separata påsar för att undvika smitta mellan proverna.

Remiss

Remissord

M-Asbest

Metod

Metodtyp

Optisk kristallografisk undersökning, mikroskopi enligt SS-ISO 22262-1:2012 . Kvalitativ metod.

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

Referensintervallsinformation
Ej haltbestämnnig. Endast asbestsort anges i svaret.

Bakgrund

  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-03-30
Klinisk kemi:
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Provsvar: 031 – 342 13 25

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Har du frågor kring en kemisk analys, kontakta jourläkare på Klinisk kemi, telefon 031-342 77 96.