14360

6-TGN och 6-MMPN/EPK

Synonymer

Azatiopurinmetabolit \ Tiopurinmetabolit \ 6-Metylmerkaptopurin nukleotid \ 6-Tioguanin nukleotid.

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

K2-EDTA, kapillärprov i motsvarande mikrorör.

Provtagning

Provet tas före nästa dosering.
Då analysen är beroende av B-EPK värdet vid beräkning av B-6TGN/8*108 Erc bör provers erytrocyter räknas inom 24h. Provtagning efter kl 15 fredag eller helg/storhelg bör undvikas. Vid akut provtagning kontakta jourläkaren på Klinisk Kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Analyseras inom 24 h.

Transport

Transporteras till Laboratoriet för Klinisk Kemi ocentrifugerat i rumstemperatur eller i kyla. Provet ska vara laboratoriet tillhanda inom 24 h.

Remiss

Remiss

Remissord

Tiopurinmetaboliter

Metod

Metodtyp

 

Ackrediterad

Nej
 
B-EPK
B-6-MMPN/Erc
B-6-TGN/Erc
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-02-14
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Senast uppdaterad: 2018-11-08 15:21