14760

Chimerismstatus efter benmärgstransplantation

Synonymer

T non T \ B \ T \ M \ NK \ CD34 \ cellseparation \ allogen transplantation \ mikrosatellit \ chimerism \ B-cell \ B-celler \ NK-cell \ NK-celler \ T-cell \ T-celler

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod/Benmärg

Rör el. motsv

4 ml EDTA-rör

Provtagning

4 ml EDTA-rör med blod eller benmärg
Provet måste nå Klinisk genetik senast 2 dagar efter provtagningstillfället.

Hantering

Rumstemperatur Fryses ej Centrifugeras ej

Transport

Rumstemperatur

Remiss

Remissord

Chimerismstatus efter benmärgstransplantation

Metod

Metodtyp

Fragmentanalys

Ackrediterad

Ja

Bakgrund

Efter allogen stamcellstransplantation, även förkortat allo-SCT, allo-TX eller benmärgs-transplantation, följs förloppet för hur donatorcellerna etablerar sig i patienten (recipienten) genom analys av chimerismstatus. Oftast följs förloppet i olika cellslag t.ex. i T-lymfocyter respektive i övriga celler. Vid organtransplantation övervakas om hematopoetiska stamceller, som kan ha följt med ett organ, etablerar sig i patienten. Chimerismstatus är ett mått på hur många celler som kommer från patienten (stamcells-recipienten) respektive (stamcells-)donatorn. Stigande chimerism (ökande andel recipient eller fallande andel donator) är en indikation på att stamcellerna håller på att rejekteras (en avstötningsreaktion) eller att patienten har fått ett recidiv (återfall) i sin sjukdom, t.ex. leukemi. Båda tillstånden är livshotande och kräver skyndsam hantering. Analys av chimerismstatus efter transplantation behandlas därför som akuta analyser.
För att kunna göra separation av t.ex. B- och T-lymfocyter, myeloiska celler, NK-celler eller pluripotenta stamceller (CD34+) måste blod- eller benmärgsprovet processas inom några dagar efter provtagningen. Provet får heller inte frysas eftersom det leder till att cellerna lyserar vid upptining.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-05-09
Klinisk genetik:
Besöksadress/bud
Klinisk genetik
Medicinaregatan 3b, vån 5, rum 5121
413 90 Göteborg

Postadress:
Klinisk genetik
Sahlgrenska universitetssjukhuset,
413 45 GÖTEBORG

Sekretariat: 031 – 343 42 06
Fax: 031 – 84 21 60

Senast uppdaterad: 2018-12-12 02:32