734

Transketolas EC 2.2.1.1

Synonymer

B1 \ Vitamin B1 \ Tiamin

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Erytrocyter

Rör el. motsv

5 mL heparinrör. OBS! ej gelrör.

Provtagning

Venblod
Provtagning måndag till torsdag. Provet skall ej centrifugeras. Provet skall transporteras kylt: lägg blodröret skyddat i t.ex. en hylsa. Skicka frysklamp och hylsa i ett vadderat kuvert, men observera att blodröret inte får ligga dikt an mot frysklampen då blodet ej får frysa. Skicka med post express. Svarstid på analysen är 4 veckor.

Transport

Provet ska vara laboratoriet tillhanda inom 1 dygn.

Remiss

Remissord

Erc-Transketolas

Metod

Metodtyp

Fotometri, synligt ljus

Storhet

Katalytisk aktivitetskoncentration

Enhet

nkat/g Hb

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  >5,5
Referensintervallsinformation
Stimulering med tiaminpyrofosfat <>

Bakgrund

Transketolas som ingår i pentosfosfatshunten är ett
tiaminpyrofosfatberoende enzym. Tiaminbrist (vitamin B1 brist) leder
till sänkt transketolasaktivitet. Analys av transketolasaktiviteten, före
och efter in vitro-stimulering med tiaminpyrofosfat, används i
utredningen av tiaminbrist. Tiaminbrist är sekundär till malnutrition
och är ofta kopplad till hög alkoholkonsumtion.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2016-02-25
Klinisk kemi:
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Provsvar: 031 – 342 13 25

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Har du frågor kring en kemisk analys, kontakta jourläkare på Klinisk kemi, telefon 031-342 77 96.