13329

BCR-ABL1 mutationsanalys

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Leukocyter

Rör el. motsv

Vakuumrör K2-EDTA eller Na-EDTA

Provtagning

10 mL venblod eller 0,5-1 mL benmärgsaspirat blandas väl
Undvik provtagning dag före helg. Vid frågor kontakta Genanalys 031 3427891

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Provet sänds ocentrifugerat till laboratoriet.

Transport

Transporteras snarast till Laboratoriet för Klinisk Kemi

Remiss

Remissord

BCR-ABL1 mutation

Metod

Metodtyp

PCR och sekvenseringsanalys

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Ja

Bakgrund

Indikationer för analys: Patienter med kronisk myeloisk leukemi (KML) som initialt svarat bra på behandling med tyrosinkinashämmare (TKI) kan utveckla en läkemedelsresistens som ger stigande nivåer av BCR/ABL1-transkript. Om detta sker bör undersökning av förekomst av förvärvade mutationer inom ABL1-genens kinasdomän utföras och resultatet kan ge vägledning för fortsatt terapival.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2016-11-22
Klinisk kemi:
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Provsvar: 031 – 342 13 25

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Har du frågor kring en kemisk analys, kontakta jourläkare på Klinisk kemi, telefon 031-342 77 96.