15304

BCR-ABL1, t(9;22), (p210) kvantitativ PCR

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Cerebrospinalvätska/likvor

Rör el. motsv

Polypropen ("polypropylen")

Provtagning

1-3 ml cerebrospinalvätska. Anteckna provtagningstid & leverera provet snarast till Genanalys. Vid behov av längre transport kontakta Genanalys 031-3427891.
Undvik provtagning dag före helg. Vid frågor kontakta Genanalys 031-3427891.

Hantering

Provet sänds ocentrifugerat till laboratoriet.

Transport

Ocentrifugerat prov lämnas till laboratoriet inom 30 min

Remiss

Remissord

BCRABL1 p210 csv

Metod

Metodtyp

Kvantitativ RT-PCR

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Ja

Bakgrund

Analysen mäter förekomst av BCR-ABL1 p210 fusionstranskript som ses vid translokation t(9;22)(q34;q11). Resultatet anges som en kvot mellan mängd BCR-ABL1-transkript och mängd ABL1-transkript (referensgen). Metoden kan användas för att detektera förekomst av BCR-ABL1 fusionstranskript samt mäta förändring av BCR-ABL1/ABL1-kvoten över tid hos en och samma patient.
Under behandling av kronisk myeloisk leukemi (KML) baseras rekommendationer på BCR-ABL1-nivåer enligt internationella skalan (IS), vilken är ett sätt att normalisera BCR-ABL1/ABL1-kvoten mellan olika laboratorier. Värde för BCR-ABL1 enligt IS (BCR-ABL1 p210 IS) svaras ut tillsammans med BCR/ABL1-kvot i de fall där BCR-ABL1 p210 IS är under eller lika med 10%. Major molecular response (MMR) vid KML definieras som BCR-ABL1 p210 IS < 0,1%.="" molecular="" response="" 4="" (mr4)="BCR-ABL1" p210="" is="">< 0,01%="" eller="" icke-detekterbart="" bcr-abl1="" med="" abl1=""> 10 000 kopior, MR4,5 = BCR-ABL1 p210 IS < 0,0032%="" eller="" icke-detekterbart="" bcr-abl1="" med="" abl1=""> 32 000 kopior, MR5 = BCR-ABL1 p210 IS < 0,001%="" eller="" icke-detekterbart="" bcr-abl1="" med="" abl1=""> 100 000 kopior. För rekommendationer vid KML, se http://www.sfhem.se/riktlinjer.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2017-06-13
Klinisk kemi:
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Provsvar: 031 – 342 13 25

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Har du frågor kring en kemisk analys, kontakta jourläkare på Klinisk kemi, telefon 031-342 77 96.