Benmärg, histopatologisk diagnostik


Välj system (blod, serum, urin osv.) för vidare information.

Benmärg
Vävnad/Biopsi

Senast uppdaterad: 2018-11-08 15:21