Benmärg, histopatologisk diagnostik


Välj system (blod, serum, urin osv.) för vidare information.

Benmärg
Vävnad/Biopsi

Senast uppdaterad: 2019-03-24 01:36