14299

Kokainmetaboliter

Synonymer

Bensoylekgonin

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Urin

Rör el. motsv

Plastkärl utan tillsatser koniskt plaströr 9,5 mL

Provtagning

Urinprov tas under direkt uppsikt.
Analyseras måndag - fredag. Minsta provmängd 9,5 mL.

Hantering

Förvaras kylt. Ljuskänsligt

Transport

Kyltransport till laboratoriet ej nödvändigt.

Remiss

Remiss

Remissord

U-Kokain

Metod

Metodtyp

Screening, Immunokemisk

Storhet

Masskoncentration

Enhet

µg/L

NPU-Kod

NPU08994

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  <150
Referensintervallsinformation
Normalt ej förekommande.

Bakgrund

Kokain utvinns från kokabusken (Erythoxylum Coca). Det vanligaste sättet att missbruka kokain är genom sniffning. Kokainbas i form av ”crack” röks, detta är dock ännu inte så vanligt i Sverige. Kokain kan även injiceras.
Kokain metaboliseras nästan helt, företrädesvis i levern. Det mesta utsöndras i urinen som bensoylekgonin. Endast någon procent utsöndras oförändrad. Testet är avsett att bestämma förekomst av kokainmetaboliter såsom bensoylekgonin.

  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-06-18
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Senast uppdaterad: 2019-05-20 04:05