10948

beta2-Mikroglobulin

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör 5 mL eller kapillärprov i motsvarande mikrorör

Provtagning

Venöst eller kapillärt

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information"

Transport

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 24 h skall provet centrifugeras före transport. Om ej gelrör används hälles serumet av i ett annat rör före transport.

Remiss

Remiss

Remiss 7 Klinisk kemi, Likvoranalyser alternativt Beställningsetikett

Remissord

S-b2Mikroglob(Neph)

Metod

Metodtyp

Immunokemisk metod, nephelometri.

Storhet

Masskoncentration

Enhet

mg/L

NPU-Kod

NPU 19857

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

VuxnaÅldersintervallReferensintervall
 20 år - <50 år<1,8
 >=50 år<2,1
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2014-06-09
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Senast uppdaterad: 2018-11-08 15:21