14957

Bly

Synonymer

Pb

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

Na-Heparin eller Li-heparin, ej gelrör. 5 mL

Provtagning

Venöst
Höga koncentrationer av gadolinium och jod är kända för att interferera med många metallanalyser. Om patienten har behandlats med gadolinium- eller jodinnehållande kontrastvätskor skall prov inte tas de följande 96 timmarna.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Förvaras kylt.

Transport

Kyltransport till laboratoriet ej nödvändigt.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett alternativt Klinisk kemi 10 Metall- och spårämnesanalyser

Remissord

B-Bly

Metod

Metodtyp

ICP-MS

Storhet

Substanskoncentration

Enhet

µmol/L

NPU-Kod

NPU02572

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

<0,80 µmol/L 
Referensintervallsinformation
Referensintervall är biologiskt gränsvärde enligt AFS 2005:6. Icke yrkesmässigt exponerade har normalt <0,20 µmol l="">
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2013-02-26
Klinisk kemi:
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Provsvar: 031 – 342 13 25

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Har du frågor kring en kemisk analys, kontakta jourläkare på Klinisk kemi, telefon 031-342 77 96.