14209

Brain natriuretic peptide (BNP)

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

5 mL (drar 3 mL) K2-EDTA

Provtagning

Venöst
Plast EDTA-rör måste användas!

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Provet sänds ocentrifugerat till laboratoriet. Lämnas till laboratoriet inom 24 h, annars Centrifugeras i 10 minuter. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av EDTA rör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information". Plasman avskiljes och fryses

Transport

Transporteras fryst

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

P-BNP

Metod

Metodtyp

Access2

Storhet

Masskoncentration

Enhet

ng/L

NPU-Kod

NPU21522

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  Se komm.
Kommentar<100 ng/L Hjärtsvikt osannolik. Överväg andra orsaker till symtom.
100-400 ng/L Hjärtsvikt möjlig men andra orsaker till ökat P-BNP bör övervägas.
>400 ng/L Hjärtsvikt sannolik. Konfirmera med UCG eller liknande undersökning.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2015-06-08
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Senast uppdaterad: 2019-02-21 01:33