13486

C1q antikroppar

Synonymer

C1Q ak, C1q-ak, Autoantikropp mot komplementfaktor 1q (C1q), Anti-C1q

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör/Rör utan tillsats.

Provtagning

Serum utan tillsats, gelrör.
Även liquor och kapillärblod kan analyseras.

Hantering

Förvaras i kyl innan transport.

Transport

För transport till laboratoriet är provet hållbart något dygn vid normal rumstemperatur.

Remiss

Remissord

C1q antikroppar

Metod

Metodtyp

ELISA/Alegria

Storhet

Masskoncentration

Enhet

Enh/mL

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

> 17 Enheter/mL

Bakgrund

Komplementsystemet förstärker antikropparnas funktion och bidrar till bakterieavdödning. Den
klassiska vägen aktiveras av immunkomplex. C1q binder då in C1r och C1s, vilket sätter igång en
kaskad där C2 och C4 bildar ett komplex som klyver C3.
Autoantikroppar mot C1q känner bara igen förändrat C1q och reagerar inte med nativt C1q i
cirkulationen.
C1q-antikroppar har framför allt studerats vid SLE och vid det s.k. hypokomplementemetiska
urtikaria-vaskulitsyndromet (HUVS).
Vid SLE är förekomst av a-C1q förenad med svår sjukdom och framför allt med njurengagement.
De högsta halterna påträffas i samband med sjukdomsskov, då halten av C1q samtidigt är låg.
Antkropparna minskar vanligen snabbt i koncentration som svar på behandling. Nästan 100 % av
alla SLE-patienter med njurengagement har anti-C1q. Frekvensen är ca 50 % vid svår SLE utan
njurengagement. Anti-C1q är ett ovanligt fynd vid lindrig SLE.
Vid HUVS finner man anti-C1q hos nära 100 % av patienterna. Förloppet utmärks nästan alltid av
att anti-C1q och låg C1q-halt kvarstår under lång tid. Anti-C1q har också rapporterats vid
membranproliferativ glomerulonefrit och reumatoid artirit med vaskulit. Vid SLE uppträder anti-
C1q oftast i kombination med anti-dsDNA.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-05-25
Klinisk immunologi:
Besöksadress:
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska universitetssjukhuset

Postadress:
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg,

Exp/provsvar: 031 – 342 49 17
Serologi: 031 – 342 47 08, 031-342 49 26
Celltester: 031 – 342 47 03
Allergitester: 031 – 342 18 87
Fax: 031 – 82 67 91

Senast uppdaterad: 2019-02-15 01:33