13

Calcium

Synonymer

Kalcium

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör 5 mL, kapillärprov i motsvarande mikrorör.

Provtagning

Venöst eller kapillärt.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information". Mikrorör centrifugeras vid 6000 g i 3 min. Förvaras i kyla.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

S-Calcium

Metod

Metodtyp

Fotometri

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

mmol/L

NPU-Kod

NPU01443

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

BarnÅldersintervallReferensintervall
 <7 d1,70 - 3,00
 7 d - <365 d2,20 - 2,90
 1 år - <18 år2,20 - 2,60

 

VuxnaÅldersintervallReferensintervall
 >=18 år2,15 - 2,50

Bakgrund

En vuxen människa innehåller ungefär 1 kg kalcium. . 99% av detta är lokaliserad som kalciumsalter i skelettet. Ca 300 mg kalcium finns i plasma som förekommer i tre former: albuminbundet (ca 40%), komplexbundet som salt med fosfat, citrat etc. (ca 10%) och resten (ca 50%) är fritt (jonform). Endast den joniserade formen är biologiskt aktiv.
Kalcium är en extracellulär jon och dess koncentration är noggrant reglerad av parathormon (PTH), calcitonin och 1,25-dihydroxivitamin D (kalcitriol) genom effekter på skelett, njure och tarm.
Analys av serumkalcium beställs vid misstanke om rubbad kalciumomsättning. Sådan kan föreligga vid skelettsjukdom, endokrin sjukdom såsom hyper/hypo-parathyroidism, D-vitaminbrist, malabsorption, sarkoidos, myelom, uremi, recidiverande njurstenssjukdom, recidiverande pankreatiter, huvudvärk, trötthet, obstipation, polyuri, kramper, oklara smärttillstånd mm. Joniserat calcium bör alltid analyseras. För att säkert kunna tolka orsaken till hypo- resp. hypercalcemi måste PTH-mätning utföras.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-05-18
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Senast uppdaterad: 2019-03-18 01:44