16299

Calprotectin

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör/ rör utan tillsats

Provtagning

 
Vi rekommenderar att blodprover för analys av calprotectin centrifugeras inom 4 timmar och serum avskiljes och skickas i ett separat rör markerat med patientensuppgifter.

Hantering

Eftersom provtagningsrör, koagulationstid och temperatur påverkar koncentrationen av frisatt Calprotecin i serum måste anvisningen nedan följas: Fyll röret helt vid provtagningen. Vänd röret försiktigt 5 gånger. Låt blodet koagulera 60 minuter i rumstemperatur 20 - 24°C. Centrifugera provet vid 1000 - 1300g under 10 minuter i rumstemperatur. Häll över serum till nytt provrör. Notera! Plasma eller hemolyserat prov kan ej användas.

Transport

Transporteras rumstempererat

Remiss

Remissord

Calprotectin i serum

Metod

Metodtyp

ELISA

Storhet

Masskoncentration

Enhet

ng/mL

NPU-Kod

57762

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

<2300 ng ml>

Bakgrund

Calprotectin är ett dimert protein som representerar nästan 60 % av alla proteiner i neutrofillernas cytoplasma, men det finns också i monocyter och makrofager. Calprotectin ökar i serum i samband med
olika inflammatoriska tillstånd såsom juvenil idiopatisk artrit, reumatoid artrit, ankyloserande spondylit och vaskuliter, men även vid cystisk fibros och olika infektioner.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-05-25
Klinisk immunologi:
Besöksadress:
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska universitetssjukhuset

Postadress:
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg,

Exp/provsvar: 031 – 342 49 17
Serologi: 031 – 342 47 08, 031-342 49 26
Celltester: 031 – 342 47 03
Allergitester: 031 – 342 18 87
Fax: 031 – 82 67 91

Senast uppdaterad: 2019-03-18 01:44