15648

CD4 (Th), CD8 (Tcy), CD4/CD8-kvot

Synonymer

Likvor CD4/CD8, CD4/CD8 likvor

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Cerebrospinalvätska/likvor

Rör el. motsv

Sterilt rör utan tillsats

Provtagning

 
Provet ska förbeställas på tel 031-3424703

Hantering

Förvaras i kyla.Vid analys av likvor krävs 5-10 mL material. Provmaterialet måste kylförvaras innan och under transport, och ska vara laboratoriet tillhanda senast 15:00 provtagninsdagen.

Transport

Transporteras i kyla. Laboratoriet tillhanda kl.15 samma dag.

Remiss

Remissord

CD4, CD8, CD4/CD8-kvot lymfocytsubpopulationer

Metod

Metodtyp

Flödescytometri

Storhet

Antalskoncentration

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

Referensintervallsinformation
Referensintervall saknas

Bakgrund

Sarkoidos är en kronisk granulomatös systemisk sjukdom. Definitiv diagnos ställs med biopsi.
För neurosarkoidos är CD4/CD8-kvot >5 i CSF förslagen. Värden för sensitivitet/specificitet saknas dock f.n.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-05-24
Klinisk immunologi:
Besöksadress:
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska universitetssjukhuset

Postadress:
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg,

Exp/provsvar: 031 – 342 49 17
Serologi: 031 – 342 47 08, 031-342 49 26
Celltester: 031 – 342 47 03
Allergitester: 031 – 342 18 87
Fax: 031 – 82 67 91

Senast uppdaterad: 2019-03-26 01:39