14325

Celler, CD34-positiva

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

EDTA rör 5 mL (drar 3 mL)

Provtagning

 
För att få svar till kl 09:30 skall provet vara laboratoriet tillhanda kl 07:30.

Hantering

Förvaras i rumstemperatur. Analyseras inom 24 h Provet skall ej centrifugeras eller frysas.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

Blod CD34

Metod

Metodtyp

Flödescytometrisk immunofluorescens, beräkning

Storhet

Antalskoncentration

Enhet

celler/µL

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Ja

Bakgrund

Hematopoetiska stamceller finns i benmärg, navelsträngsblod och i mindre mängd i perifert blod. Dessa celler kan insamlas för transplantationsändamål. Inför en transplantation behöver det insamlade cellmaterialet testas för sitt innehåll av stamceller. Stamceller kan definieras som celler med uttryck av ytmarkören CD34, s.k. CD34+ celler. I analysen bestäms antalskoncentrationen av viabla CD34+ celler. Analysen utförs enligt riktlinjer från International Society of Hematotherapy and Graft Engineering (ISHAGE).
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2015-05-12
Klinisk kemi:
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Provsvar: 031 – 342 13 25

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Har du frågor kring en kemisk analys, kontakta jourläkare på Klinisk kemi, telefon 031-342 77 96.