893

Celler, leukemitypning

Synonymer

Immunofenotyp \ MRD, minimal residual disease

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Benmärg

Rör el. motsv

2 EDTA rör 5 mL (drar 3 mL) med 1 mL fysiologisk koksaltlösning

Provtagning

1 mL benmärgsaspirat med 1 mL fysiologisk koksaltlösning tillsatt i vardera rör
Prov skall vara laboratoriet tillhanda senast kl 13.00 på fredagar och dag innan helgdag. Kontakta alltid laboratoriet innan provtagning på telefon 031-342 4090 Vid provtagning på jourtid skall laboratoriets jourläkare kontaktas först.

Hantering

Förvaras i rumstemperatur. Skickas till laboratoriet inom 24 h Provet skall ej centrifugeras eller frysas.

Remiss

Remissord

Benm Immunofenotyp

Metod

Metodtyp

Flödescytometrisk immunofluorescens

Storhet

Relativ koncentration

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

Referensintervallsinformation
Referensintervall saknas

Bakgrund

Analysen utförs med flödescytometri där man med antikroppar riktade mot cellspecifika antigen kan bestämma cellfördelningen i benmärgsaspirat. Analysen används vid diagnos och uppföljning av hematologiska maligniteter, i första hand akuta leukemier och lymfom (inklusive kronisk lymfatisk leukemi). Analysen är i många fall ett komplement till morfologisk granskning av benmärgsaspirat. Riktad analys avseende cellfördelning sker beroende på frågeställningen, varför det är viktigt att det på remisser framgår om det i första hand rör sig om frågeställning lymfom eller om akut leukemi. Analysen används också för högkänslig analys av leukemiceller vid uppföljning, s.k. MRD-analys [MRD = minimal resiudal disease) vid akut lymfatisk respektive akut myeloisk leukemi.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-05-02
Klinisk kemi:
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Provsvar: 031 – 342 13 25

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Har du frågor kring en kemisk analys, kontakta jourläkare på Klinisk kemi, telefon 031-342 77 96.