12426

Leukocyter mononukleära

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Cerebrospinalvätska

Rör el. motsv

Polypropen ("polypropylen") 10 mL eller 12 mL

Provtagning

Lumbalpunktion minst 10 mL tappas i ett rör (barn <16 år 3 ml). vid stickblödning kasseras den första ml.>
Csv-Celler ska räknas inom 1 h efter provtagning.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Därefter kan likvor fraktioneras för analys på andra laboratorier..

Transport

Ocentrifugerat prov lämnas till laboratoriet inom 30 min.

Remiss

Remiss

Remiss 7 Klinisk kemi, Likvoranalyser alternativt Beställningsetikett.

Remissord

Csv-Leukocyter Mono

Metod

Metodtyp

Ljusmikroskopi, räknekammare

Storhet

Antalskoncentration

Enhet

106/L

NPU-Kod

10763

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

BarnÅldersintervallReferensintervall
 <7 d<15
 >=7 d<5
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2015-10-06
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Senast uppdaterad: 2019-03-26 01:40