16650

Liquor Cytologisk diagnos

Synonymer

Cerebrospinalvätska cytologisk diagnostik, Likvor cytologisk diagnostik \ Cytologi, Liquor

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Cerebrospinalvätska/likvor

Rör el. motsv

10 ml rör med gul kork, konisk botten, steril (för mindre mängder material) och Transporthylsa ca 30x26 mm. (Avsedd för vakuumrör, centrifugrör eller annat provtagningsrör)

Provtagning

Enligt inremitterande kliniks regler Vid provtagning för uppföljning/diagnos av intrakraniell tumör hos barn där immunhistokemisk färgning kan behövas skall provet hanteras enligt följande: Provet skall skickas färskt till laboratoriet före klockan 14 under en vardag. Ring gärna och förvarna till telefon 031-342 21 85. Använd cytologiremiss och adressera provet till Neuropatolog.
Cytologen tar endast emot fixerad liquor, med frågeställning: Maligna celler och provtagning för uppföljning/diagnos av intrakraniell tumör (Medulloblastom) hos barn.

Fixering

Fixering görs med lika delar provvätska och 50-procentig etanol

Transport

Ofixerade vätskor ska föranmälas och lämnas direkt till labbpersonal senast kl. 14.00. Transport ska ske omgående till Laboratoriet för klinisk patologi och där lämnas direkt till provinlämningen.

Remiss

Remiss

Cytologi allmän remiss

Remissord

Liquor Cytologisk diagnos

Metod

Metodtyp

Liquor

Ackrediterad

Nej
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-06-19
Klinisk Patologi och Cytologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Sekretariat 031 - 342 12 02
Obduktionsavd 031 – 342 14 39

Senast uppdaterad: 2019-02-21 01:34