16677

Crossmatch (CDC)

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

Patient 1 EDTA-rör 6 mL Donator 1 ACD/CPD-rör 10 mL

Provtagning

Se remissens baksida eller kontakta Vävnadstypningslab 031-3421746 Analys utförs ej om provtagarens namnunderskrift saknas på remissen. I samband med provtagning ska prov för HLA-typning tas (se HLA-typning).
Bör analyseras inom 48 timmar efter provtagning. Var god kontakta Vävnadstypningslaboratoriet för bokning av crossmatch.

Hantering

Förvaras i rumstemperatur. Ej centrifugeras.

Transport

Prov skall transporteras i transporthylsa

Remiss

Remissord

Crossmatch (CDC)

Metod

Metodtyp

Komplementfixerande HLA-antikroppar mot donator med lymfocytotoxicitetsteknik

Ackrediterad

Ja
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-05-29
Transfusionsmedicin:
HLA-typning, stamcellstransplantation och sjukdomsassociation:

Besöksadress:
Vävnadstypningslaboratoriet
Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Vita Stråket 13
413 45 Göteborg.
Tel: 031 – 342 17 46

Stamcellslaboratoriet för hantering och infrysning av autologa ögondroppar:

Besöksadress:
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Stamcellslaboratoriet
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Vita stråket 11
413 45 Göteborg

Tel: 031 – 3429570 (alt. 031 – 3247694)
Fax: 031 – 824912