16043

Cyklosporin A, specifik

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

K2-EDTA 5 mL (drar 3 mL) eller kapillärprov i motsvarande mikrorör

Provtagning

Kapillärt eller Venöst Provet tas före dagens dos eller tidigast 6 h efter
På vardagar ska provet ha anlänt laboratoriet senast klockan 14.00 för att bli analyserat samma dag. På helgdagar ska provet ha anlänt till laboratoriet senast kl 11.00 för att bli analyserat samma dag. Detta gäller även akuta prover. Medicinskt nödvändiga undantag kan göras efter kontakt med laboratoriet på tel 031-342 15 62.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Provet skall ej centrifugeras eller frysas. Hållbart i kyla 7 dygn

Transport

Kyltransport till laboratoriet ej nödvändigt. Transporteras förpackat i provhylsa och vadderat kuvert

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

B-Cyklosporin

Metod

Metodtyp

Immunkemi ECL

Enhet

µg/L

NPU-Kod

19725

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

Referensintervallsinformation
Normalt ej förekommande. Terapeutiskt intervall.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2017-10-10
Klinisk kemi:
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Provsvar: 031 – 342 13 25

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Har du frågor kring en kemisk analys, kontakta jourläkare på Klinisk kemi, telefon 031-342 77 96.