15644

Cytokinproduktion IL-10

Synonymer

Cytokinproduktion Interleukin 10

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

Heparinrör

Hantering

Analysen ska förbeställas tel 031-3424703. 10mL heparinblod. Förvaras i rumstemperatur. Ska inte centrifugeras. Provet ska vara laboratoriet tillhanda senast kl 13:00 samma dag som provtagning.

Transport

Rumstemperatur. Laboratoriet tillhanda senast kl. 13.00 samma dag som provet tas.

Remiss

Remissord

Cytokinproduktion IL-10

Metod

Metodtyp

Kemiluminiscens efter cellstimulering

Storhet

Masskoncentration

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

Saknas

Bakgrund

IL-10 är ett immundämpande cytokin som bildas av monocyter/makrofager och vissa T-lymfocyter. IL-10 minskar T-lymfocyters förmåga att dela sig och att bilda INF-y.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-05-28
Klinisk immunologi:
Besöksadress:
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska universitetssjukhuset

Postadress:
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg,

Exp/provsvar: 031 – 342 49 17
Serologi: 031 – 342 47 08, 031-342 49 26
Celltester: 031 – 342 47 03
Allergitester: 031 – 342 18 87
Fax: 031 – 82 67 91

Senast uppdaterad: 2019-02-21 01:35