15643

Cytokinproduktion IL-8

Synonymer

Cytokinproduktion Interleukin 8

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

Heparinrör

Hantering

Transport

Rumstemperatur. Laboratoriet tillhanda senast kl. 13.00 samma dag som provet tas.

Remiss

Remissord

Cytokinproduktion IL-8

Metod

Metodtyp

Kemiluminiscens efter cellstimulering

Storhet

Masskoncentration

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

Saknas

Bakgrund

IL-8 bildas av epitelceller, endotelceller och monocyter/makrofager som svar på inflammatogena stimuli. IL-8 är kemotaktiskt för neutrofila granulocyter och aktiverar dessa celler, men tycks inte ha några inflammatogena systemeffekter till skillnad från IL-1ß och TNF-a.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-05-28
Klinisk immunologi:
Besöksadress:
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska universitetssjukhuset

Postadress:
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg,

Exp/provsvar: 031 – 342 49 17
Serologi: 031 – 342 47 08, 031-342 49 26
Celltester: 031 – 342 47 03
Allergitester: 031 – 342 18 87
Fax: 031 – 82 67 91

Senast uppdaterad: 2019-02-15 01:35