15625

Cytokinproduktion TNF-alfa

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

Heparinrör

Hantering

Transport

Rumstemperatur. Laboratoriet tillhanda senast kl. 13.00 samma dag som provet tas.

Remiss

Remissord

Cytokinproduktion TNF-alfa

Metod

Metodtyp

Kemiluminiscens efter cellstimulering

Storhet

Masskoncentration

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

Saknas

Bakgrund

TNF-alfa har effekter vid inflammation, utveckling av immunsystemet, apoptos och lipidmetabolism. Cellbundet TNF-alfa kan inducera apoptos i bl.a. tumörceller och virusinfekterade celler.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-05-28
Klinisk immunologi:
Besöksadress:
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska universitetssjukhuset

Postadress:
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg,

Exp/provsvar: 031 – 342 49 17
Serologi: 031 – 342 47 08, 031-342 49 26
Celltester: 031 – 342 47 03
Allergitester: 031 – 342 18 87
Fax: 031 – 82 67 91

Senast uppdaterad: 2019-02-21 01:35