16219

D-dimer

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

Na-citrat 0,11 M (9 delar blod och 1 del citrat) fullvolyms vakuumrör som drar 2,7 mL.

Provtagning

Venöst.
Till barnprovtagning kan fullvolyms vakuumrör som drar 1,8 mL användas. För venös provtagning på nyfödda kan 1 mL specialkoagulationsrör användas.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Helblod hållbart 4 h i rumstemperatur. Centrifugeras vid 2000 g i 20 min.

Transport

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 4 h skall provet centrifugeras före transport. Plasma avskiljes och fryses i -20 ºC. Provet transporteras med kolsyreis i frigolitlåda till laboratoriet.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett Vid utredning Klinisk kemi 3a Koagulation med anvisningar

Remissord

P-D-Dimer

Metod

Metodtyp

Immunologisk, turbidimetri

Storhet

Arbiträr substanskoncentration

Enhet

mg/L FEU

NPU-Kod

NPU28289

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

BarnÅldersintervallReferensintervall
 <16 årÅldersberoende

 

VuxnaÅldersintervallReferensintervall
 >=16 år<0,5
Referensintervallsinformation
Angivet referensintervall gäller för vuxna. Viss ökning ses vid graviditet och post partum.

Bakgrund

När det fibrinolytiska systemet aktiveras bildas plasmin som degraderar fibrinogen och fibrin till en heterogen samling fragment. Det minsta fragmentet kallas D-Dimer (innehåller två D-domäner). Nivån av D-Dimer är normalt mycket låg men ökar i samband med djup ventrombos (DVT) och lungemboli. Ökade D-Dimerer ses också vid inflammatoriska processer, vissa tumörer samt vid DIC (disseminerad intravaskulär koagulation) varför höga nivåer av D-Dimer inte alltid är liktydigt med djup ventrombos eller lungemboli. Indikation: För att utesluta venös tromboembolism tillsammans med klinisk bedömning.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2019-01-13
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Senast uppdaterad: 2019-02-16 01:36