15035

Trombinhämmare (Dabigatran)

Synonymer

Dabigatran \ Pradaxa

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

Na-citrat 0,11 M (9 delar blod och 1 del citrat) fullvolyms vakuumrör som drar 2,7 mL.

Provtagning

Venöst
Analys utförs kontorstid må-fre på Klinisk kemi, Koagulationslaboratoriet, Sahlgrenska 031-342 30 50. Vid akut analys kontaktas koagulationsjouren via växeln. Ange dos, tidpunkt för senaste dos och provtagningstid på remiss och provtagningsrör.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Lämnas till laboratoriet inom 30 min. Centrifugeras vid 2000 g i 20 min. Plasman avskiljes med en marginal till blodkropparna om minst 0,5 cm. Poola plasman och portionera minst 500 µL till 2 mL kryorör med skruvkork. Fryses i kolsyreis eller -20 °C.

Transport

Provet ska centrifugeras innan transport. Plasma transporteras med kolsyreis i frigolitlåda till laboratoriet

Remiss

Remissord

P-TT (Dabigatran)

Metod

Metodtyp

trombin-inducerad koag.

Storhet

Masskoncentration

Enhet

µg/L

NPU-Kod

NPU28683

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  <50
Referensintervallsinformation
Normalt ej förekommande

Bakgrund

Dabigatran (Pradaxa®) är en potent, kompetitiv och reversibel trombinhämmare vg se FASS för godkänd indikation. Behandlingen ska inte monitoreras med analys av läkemedlet, men vid vissa situationer kan mätning av den antikoagulerande effekten vara nödvändig. För att erhålla maxvärde tas prov ca 2-3 timmar efter Dabigatranintag och för att erhålla dalvärde tas prov precis innan nästkommande Dabigatranintag. Förväntade maxvärden samt dalvärden efter intag var god se FASS. För mer detaljerad information om Dabigatran, se råd från Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas riktlinjer på www.ssth.se.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2017-01-30
Klinisk kemi:
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Provsvar: 031 – 342 13 25

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Har du frågor kring en kemisk analys, kontakta jourläkare på Klinisk kemi, telefon 031-342 77 96.