Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på samtliga mottagningar och vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Läs mer här

16503

Trombinhämmare (Dabigatran)

Synonymer

Pradaxa \ Dabigatran

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

Na-citrat 0,11 M (9 delar blod och 1 del citrat) fullvolyms vakuumrör som drar 2,7 mL

Provtagning

Venöst
Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Lämnas till laboratoriet inom 3 timmar efter provtagning. Centrifugeras vid 2000g i 20 minuter. Plasma avskiljes och förs över till ett nytt rör och analyseras inom 4 h. Vid längre förvaring måste provet frysas inom 4 h efter provtagning. Ange dos, tidpunkt för senaste dos och provtagningstid på ev. remiss och provtagningsrör. Analysen kan utföras dygnet runt på 24/7-enheten SU/S, klinisk kemi, Sahlgrenska.

Hantering

Plasman avskiljes med en marginal till blodkropparna om minst 0,5 cm. Portioneras i minst två portioner i kryorör

Remiss

Remissord

P-Dabigatran

Metod

Metodtyp

Kromogen metod

Storhet

Masskoncentration

Enhet

µg/L

NPU-Kod

NPU28683

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

Referensintervallsinformation
Normalt ej förekommande

Bakgrund

Dabigatran (Pradaxa®) är en potent, kompetitiv och reversibel trombinhämmare var god se FASS för godkänd indikation. Behandlingen ska inte monitoreras med analys av läkemedel, men vid vissa situationer kan mätning av den antikoagulerande effekten vara nödvändig. För att erhålla maxvärde tas prov 2-3 timmar efter Dabigatranintag och för att erhålla dalvärde tas prov precis innan nästkommande Dabigatranintag. Förväntade maxvärden samt dalvärden efter intag var god se FASS. För mer detaljerad information om Dabigatran, se råd från Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas riktlinjer på www.ssth.se.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2020-03-02
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Senast uppdaterad: 2020-10-01 04:08