12624

Dopamin/kreatinin

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Urin

Rör el. motsv

Plastdunk

Provtagning

Vuxna: Dygnsmängd urin samlad i 2,5 L plastflaska innehållande 16 mL saltsyra, 5 mol/L. Barn: Dygnsmängd urin samlad i 1 L plastflaska innehållande 5 mL saltsyra, 5 mol/L. Blandas väl Urinmängden mäts och 10 mL skickas för analys. Insamlingstiden och dygnsmängd av urin anges på remissen.
Vid akutanalys kontakta jourhavande labläkare

Hantering

Plastflaskor innehållande syra erhålls från laboratoriet.

Transport

Transporteras helst kylt till Laboratoriet för Klinisk Kemi

Remiss

Remiss

Beställningsetikett alternativt Remiss 1 Klinisk kemi

Remissord

U-Dopamin/kreatinin

Metod

Metodtyp

Högtrycksvätskekromatografi (HPLC)

Storhet

Substansmängdkvot

Enhet

µmol/mol kreat.

NPU-Kod

NPU26668, saknar måttenhet

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

BarnÅldersintervallReferensintervall
 <30 m<2200
 30 m - <5 år<1100
 5 år - <10 år<800
 10 år - <18 år<400

 

VuxnaÅldersintervallReferensintervall
 >=18 år<400
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2016-05-25
Klinisk kemi:
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Provsvar: 031 – 342 13 25

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Har du frågor kring en kemisk analys, kontakta jourläkare på Klinisk kemi, telefon 031-342 77 96.