13562

ECP (eosinofil katjoniskt protein)

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör Gelrör / rör utan tillsats

Provtagning

Eftersom provtagningsrör, koagulationstid och temperatur påverkar koncentrationen av frisatt ECP i serum måste anvisning nedan följas: Fyll röret helt vid provtagningen. Vänd röret försiktigt 5 gånger. Låt blodet koagulera 60 - 120 minuter i rumstemperatur 20 - 24°C. Centrifugera provet vid 1000 - 1300g under 10 minuter i rumstemperatur. Häll över serum till nytt provrör. Notera! Plasma eller hemolyserat prov kan ej användas.
Rör med gel (utan tillsats) fylls helt med blod. Vänd röret försiktigt 5 gånger. Låt blodet koagulera i 60 till 120 minuter i rumstemp 20 - 24?C. Centrifugera provet vid 1000 - 1300 x g under 10 min i rumstemp. Häll över serum till ett nytt provrör. Förvaring: +2-8°C max 5 dagar. -20°C för senare analys.

Hantering

Transport

Avhällt serum förvaras i kyl fram till transport.

Remiss

Remissord

ECP (eosinofil katjoniskt protein)

Metod

Metodtyp

FEIA

Storhet

Masskoncentration

NPU-Kod

19758

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

Referensområde: < 19="">
Referensintervallsinformation
Rekommenderat referensområde från Thermo Fisher SCIENTIFIC är <15 g l.="" vid="" egen="" analys="" av="" 105="" sera="" från="" blodgivare="" utan="" allergianamnes="" hade="" 14="" %="" av="" blodgivarna="" ecp="" 15="" g l.="" 5="" %="" av="" blodgivarna="" hade="" värden="" som="" var="" 19="" g l.="" vi="" väljer="" därför="" referensområdet:=""><19>

Bakgrund

Inflammatoriska tillstånd med eosinofilaktivitet, allergiska tillstånd, t.ex. akut astma och cystisk fibros.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-06-04
Klinisk immunologi:
Besöksadress:
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska universitetssjukhuset

Postadress:
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg,

Exp/provsvar: 031 – 342 49 17
Serologi: 031 – 342 47 08, 031-342 49 26
Celltester: 031 – 342 47 03
Allergitester: 031 – 342 18 87
Fax: 031 – 82 67 91