13562

ECP (eosinofil katjoniskt protein)

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör Gelrör / rör utan tillsats

Provtagning

Eftersom provtagningsrör, koagulationstid och temperatur påverkar koncentrationen av frisatt ECP i serum måste anvisning nedan följas: Fyll röret helt vid provtagningen. Vänd röret försiktigt 5 gånger. Låt blodet koagulera 60 - 120 minuter i rumstemperatur 20 - 24°C. Centrifugera provet vid 1000 - 1300g under 10 minuter i rumstemperatur. Häll över serum till nytt provrör. Notera! Plasma eller hemolyserat prov kan ej användas.

Hantering

Avhällt serum hållbart två dygn i kylskåp.

Transport

Avhällt serum förvaras i kyl fram till transport.

Remiss

Remissord

ECP (eosinofil katjoniskt protein)

Metod

Metodtyp

FEIA

Storhet

Masskoncentration

NPU-Kod

19758

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

Referensområde: < 19 µg/L
Referensintervallsinformation
Rekommenderat referensområde från Thermo Fisher SCIENTIFIC är <15 g/L. Vid egen analys av 105 sera från blodgivare utan allergianamnes hade 14 % av blodgivarna ECP 15 g/L. 5 % av blodgivarna hade värden som var 19 g/L. Vi väljer därför referensområdet: <19 g/L.

Bakgrund

Inflammatoriska tillstånd med eosinofilaktivitet, allergiska tillstånd, t.ex. akut astma och cystisk fibros.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-07-23
Klinisk immunologi:
Besöksadress:
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska universitetssjukhuset

Postadress:
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg,

Exp/provsvar: 031 – 342 49 17
Serologi: 031 – 342 47 08, 031-342 49 26
Celltester: 031 – 342 47 03
Allergitester: 031 – 342 18 87
Fax: 031 – 82 67 91

Senast uppdaterad: 2018-11-08 15:24