16074

Centralstimulerande aminer (amfetamin, metamfetamin, Ecstasy)

Synonymer

Amfetamin \ Metamfetamin \ MDMA (Ecstacy) \ MDA (Ecstacy) \ Ecstasy

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Urin

Rör el. motsv

Plastkärl utan tillsatser Koniskt plaströr 9,5 mL

Provtagning

Urinprov tas under direkt uppsikt.
Analysen utförs måndag - fredag. Minsta provmängd 9,5 mL.

Hantering

Förvaras kylt. Ljuskänsligt

Transport

Kyltransport till laboratoriet ej nödvändigt.

Remiss

Remiss

Remissord

U-Amfetaminer

Metod

Metodtyp

KIMS

Storhet

Masskoncentration

Enhet

µg/L

NPU-Kod

NPU08960

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  <500
Referensintervallsinformation
Normalt ej förekommande.

Bakgrund

Immunkemisk screeninganalys för att påvisa förekomst av amfetamin, metamfetamin och ecstasypreparat (exv. MDMA).
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-06-18
Klinisk kemi:
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Provsvar: 031 – 342 13 25

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Har du frågor kring en kemisk analys, kontakta jourläkare på Klinisk kemi, telefon 031-342 77 96.