14851

Pancreas Elastas

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Faeces

Rör el. motsv

Steril faecesburk utan tillsats

Provtagning

Fyll 1/3 av röret med faeces.

Hantering

För analysen krävs att minst 1/3 av burken fylls. OBS! Fyll inte mer än halva burken. Provet förvaras i kyl i högst 3 dygn, eller i frys i högst 7 dygn, före transport.

Transport

Transporteras rumstempererat

Remiss

Remissord

Elastas i faeces

Metod

Metodtyp

ELISA

Storhet

Masskoncentration

Enhet

mg/kg prov

NPU-Kod

28718

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

>200 mg/kg prov
Referensintervallsinformation
>200 mg/kg prov - Normalt värde; 100-200 mg/kg prov - Måttlig till mild exokrin pancreasinsuffisiens; <100 mg/kg prov - Svår exokrin pancreasinsuffisiens.

Bakgrund

Elastas är ett icke-invasivt test som analyseras vid misstänkt dysfunktion i exokrina pankreas, kronisk diarré och vid utredning av pankreasfunktion vid cystisk fibros.
Behandling med enzymersättning påverkar inte analysen av Elastas. De monoklonala antikropparna som används i testet korsreagerar inte med de elastaser av animaliskt ursprung som finns i enzympreparaten.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-05-25
Klinisk immunologi:
Besöksadress:
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska universitetssjukhuset

Postadress:
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg,

Exp/provsvar: 031 – 342 49 17
Serologi: 031 – 342 47 08, 031-342 49 26
Celltester: 031 – 342 47 03
Allergitester: 031 – 342 18 87
Fax: 031 – 82 67 91

Senast uppdaterad: 2019-02-19 01:35