15276

Envoplakin

Synonymer

Envoplakin-antikroppar, Anti-envoplakin

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Serum eller plasmarör, rör utan tillsats.

Hantering

Förvaras i kyl innan transport.

Transport

För transport till laboratoriet är provet hållbart något dygn vid normal rumstemperatur.

Remiss

Remissord

Envoplakin

Metod

Metodtyp

ELISA

Storhet

Masskoncentration

Enhet

Påvisat/ej påvisat

NPU-Kod

29681

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

Referensintervallsinformation
Kvot < 1

Bakgrund

Vid misstanke om Paraneoplastisk pemphigus (PNP).
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-06-14
Klinisk immunologi:
Besöksadress:
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska universitetssjukhuset

Postadress:
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg,

Exp/provsvar: 031 – 342 49 17
Serologi: 031 – 342 47 08, 031-342 49 26
Celltester: 031 – 342 47 03
Allergitester: 031 – 342 18 87
Fax: 031 – 82 67 91

Senast uppdaterad: 2019-02-19 01:35