12874

Etylenglykol

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör 5 mL

Provtagning

Venöst
Etylenglykol bestämmes tillsammans med propylenglykol . Provet sänds till Klin Kem Lab, Centralklinikerna, Östra Sjukhuset 416 85 Göteborg Tel 031-3434959

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning.. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information"

Transport

Transporteras i rumstemperatur

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

S-Etylenglykol

Metod

Metodtyp

Gaskromatografi

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

mmol/L

NPU-Kod

NPU09008

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  <0,5
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2011-05-05
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Senast uppdaterad: 2019-02-20 01:36