16704

Uttryck av anhesionsmolekyler CD11b och CD18

Synonymer

Fagocytfunktionstest \ Adhesionsmolekyler CD18 och CD11b

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

Heparinrör

Provtagning

 
Analyseras vardagar och ska förbeställas på tel. 031-3424703.

Hantering

Rumstemperatur. Ej centrifugeras

Transport

Rumstemperatur. Laboratoriet tillhanda senast kl. 13.00 samma dag som provet tas.

Remiss

Remissord

Uttryck av anhesionsmolekyler CD11b och CD18

Metod

Metodtyp

Flödescytometri

Storhet

Aktivitet

Enhet

%

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

Referensintervall saknas

Bakgrund

Leucoyte adhesion deficiency (LAD) är en sjukdom med återkommande infektioner, icke-purulenta nekrotiska vävnadslesioner, fördröjd sårläkning, kvarstående granulocytos, gingivit och/eller periodontit. Man har en frånvaro eller reduktion av uttrycket på ytan av leukocyter av CD11a/CD18, CD11b/CD18 och CD11c/CD18. Utrycket mäts med flödescytometri före och efter stimulering.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-05-25
Klinisk immunologi:
Besöksadress:
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska universitetssjukhuset

Postadress:
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg,

Exp/provsvar: 031 – 342 49 17
Serologi: 031 – 342 47 08, 031-342 49 26
Celltester: 031 – 342 47 03
Allergitester: 031 – 342 18 87
Fax: 031 – 82 67 91

Senast uppdaterad: 2019-03-26 01:49