13580

FASCIA

Synonymer

FASCIA Utökad lymfocytstimulering

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

Heparinrör

Provtagning

 
Analyseras vardagar. Analysen ska förbeställas på tel. 031-3424703

Hantering

Förvaras i rumstemperatur. Ej centrifugeras

Transport

Rumstemperatur. Laboratoriet tillhanda senast kl. 13.00 samma dag som provet tas.

Remiss

Remissord

FASCIA

Metod

Metodtyp

Flödescytometri efter in vitro-stimulering med mitogener/antigener

Storhet

Antalskoncentration

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

Bakgrund

Utredning av misstänkt defekt i cellförmedlad immunitet. Kontroll av immunstatus i samband med immunmodulation
Analysen utförs med flödescytometri på stimulerade celler i helblod. Spätt helblod stimuleras med 9 stimulatorer som inkluderar mitogener och kliniskt relevanta mikrobiella antigener. Resultaten baseras på flödescytometrisk mätning av antalet CD4- och CD8-positiva lymfoblaster.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-05-18
Klinisk immunologi:
Besöksadress:
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska universitetssjukhuset

Postadress:
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg,

Exp/provsvar: 031 – 342 49 17
Serologi: 031 – 342 47 08, 031-342 49 26
Celltester: 031 – 342 47 03
Allergitester: 031 – 342 18 87
Fax: 031 – 82 67 91

Senast uppdaterad: 2019-02-17 01:35