16220

Fibrinogen

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

Na-citrat 0,11 M (9 delar blod och 1 del citrat) fullvolyms vakuumrör som drar 2,7 mL

Provtagning

Venöst
Till barnprovtagning kan fullvolyms vakuumrör som drar 1,8 mL användas. Till venös provtagning på nyfödda kan 1 mL specialkoagulationsrör användas.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Helblod hållbart 8 h i rumstemperatur centrifugeras vid 2000 g i 20 min

Transport

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 8 h skall provet centrifugeras före transport. Plasma avskiljes och fryses i -20 ºC Transporteras med kolsyreis i frigolitlåda.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett Vid utredning Klinisk kemi 3a Koagulation med anvisningar

Remissord

P-Fibrinogen

Metod

Metodtyp

Tidmätning

Storhet

Masskoncentration

Enhet

g/L

NPU-Kod

NPU29399

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  1,8 - 3,8
Referensintervallsinformation
Gäller icke gravida.

Bakgrund

Fibrinogen syntetiseras i levern och är ett akutfasprotein med halveringstid på 3-5 dagar. Ökning av fibrinogen ses vid vävnadsskada, operativa ingrepp och all typ av inflammation. Fibrinogenvärdet bör vägas mot plasmahalten av andra akutfasproteiner såsom CRP. Förhöjd nivå ses också under graviditet och även vid njurskada, t.ex. nefrotiskt syndrom. Normala eller låga fibrinogenvärden med en ökning av övriga akutfasproteiner tyder på en ökad omsättning av fibrinogenet, dvs. koagulation och/eller fibrinolys. Ärftliga bristtillstånd är relativt sällsynta (afibrinogenemi, hypofibrinogenemi och dysfibrinogenemi). Förvärvade bristtillstånd ses temporärt vid allvarlig blödning och vid disseminerad intravasal koagulation (DIC).
Indikation: Blödningsutredning. Postoperativ eller posttraumatisk blödning. Misstanke om DIC (disseminerad intravasal koagulation). Känslig indikator på inflammation.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-09-17
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Senast uppdaterad: 2019-02-17 01:35