15332

ALK (2p23) FISH

Provtagningsanvisning

Provmaterial

celler

Rör el. motsv

 

Provtagning

Snittpreparat från patologlaboratoriet Cytospinpreparat

Hantering

Förvaras i rumstemperatur.

Transport

I preparataskar i rumstemperatur

Remiss

Remissord

ALK (2p23)

Metod

Metodtyp

Fluorescense in situ Hybridisering (FISH)

Storhet

Rearrangerat DNA

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Nej

Bakgrund

FISH analys som påvisar om ett rearrangemang av genen ALK (2p23) föreligger. Indikation för analys är utredning av anaplastiskt storcelligt lymfom och av icke-småcellig lungcancer och som kan vara aktuella för behandling med ALK inhibitorer som t.ex. Crizotinib.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2014-01-02
Klinisk kemi:
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Provsvar: 031 – 342 13 25

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Har du frågor kring en kemisk analys, kontakta jourläkare på Klinisk kemi, telefon 031-342 77 96.
Senast uppdaterad: 2018-06-25 09:54