13084

FLT3-TKD mutationsanalys

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Leukocyter

Rör el. motsv

Vakuumrör K2-EDTA eller Na-EDTA

Provtagning

0,5-1 mL benmärgsaspirat eller 10 mL venblod, blandas väl.
Utförs som gruppanalys med CEBP-alfa-, NPM1- och FLT3-ITD-mutationsanalys. Undvik provtagning dag före helg. Vid frågor kontakta Genanalys 031-3427891.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Provet sänds ocentrifugerat till laboratoriet.

Transport

Transporteras snarast till Laboratoriet för Klinisk Kemi

Remiss

Remissord

FLT3-TKD mutation

Metod

Metodtyp

PCR och sekvenseringsanalys

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Ja

Bakgrund

Analysen används i fall av akut myeloisk leukemi där behandling med FLT3-hämmare är aktuellt.
Analysen är baserad på PCR-teknik och sekvenseringsanalys av genomiskt DNA och kan påvisa nukleotidförändringar i exon 19 i tyrosinkinasdomänen (TKD) i FLT3-genen. Förändringarna leder till aminosyrasubstitutioner, den vanligaste i position p.835 i FLT3-proteinet.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-05-30
Klinisk kemi:
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Provsvar: 031 – 342 13 25

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Har du frågor kring en kemisk analys, kontakta jourläkare på Klinisk kemi, telefon 031-342 77 96.