Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på samtliga mottagningar och vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Munskydd ska användas av dig och eventuell medföljare som ska besöka sjukhuset.

Läs mer här.

13474

BAS-test

Synonymer

Förenlighetsprövning

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

1 EDTA-rör 6 mL, små barn: 1 EDTA-rör 3 mL

Provtagning

Remiss och rör ska vara ifyllda med patientens personnummer, efternamn och förnamn, provtagningsdatum, diagnos, uppgifter om tidigare transfusioner och graviditet samt ev. operations- eller transfusionsdatum. Vid pågående graviditet ska även aktuell graviditetsvecka, beräknad partus samt eventuell given Rh-profylax anges på remissen. För ytterligare information se ”Provtagningsanvisningar och information Transfusionsmedicin”. Prov som inte tagits enligt gällande föreskrift SOSFS 2009:29 "Transfusion av blodkomponenter", t.ex remiss som saknar provtagarens namnunderskrift, undersöks ej.
Blodbeställning kan skrivas på remissen. Särskilda krav på blodkomponenter, t.ex bestrålade, tvättade, autologa blodkomponenter, specificeras på remissen. I undantagsfall, t.ex prematura spädbarn, accepteras ett fullt microtainerrör, 0,5 mL (översta strecket). Analysen utförs då med manuell metod. Vid frågor kontakta Transfusionsmedicin SU/S 031-3421748 eller Transfusionsmedicin SU/Ö 031-3434983.

Hantering

Provet får inte vara äldre än 3 dygn vid analysens utförande.

Remiss

Remissord

BAS-test

Metod

Metodtyp

Direkt- och indirekt agglutination

Ackrediterad

Ja

Bakgrund

BAS-test betyder Blodgruppering och AntikroppsScreening och innebär att man inför blodtransfusion kontrollerar patientens blodgrupp och utför en antikroppsscreening mot väl kända testerytrocyter. Patientens plasma behöver alltså inte testas mot varje enskild blodenhet.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-07-11
Transfusionsmedicin:
Postadress:
Transfusionsmedicin
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vita stråket 13
413 45 Göteborg

Transfusionsmedicinska analyser: telefonnummer Sahlgrenska 031-3421748, telefonnummer Östra 031-3434983

Vävnadstypningslab (t.ex transplantationsutredningar) telefonnummer 031-3421746.


Senast uppdaterad: 2019-06-03 09:43