241

Fragilitet osmotisk

Synonymer

Hams test \ PNH-test

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Erytrocyter

Rör el. motsv

2 stycken 5 mL EDTA rör

Provtagning

 
Ring laboratoriet för beställning av analys 031-342 13 61. Patientens blodgrupp ska då anges. Lämpliga provtagningsdagar är tisdag, onsdag eller torsdag. Provet måste vara laboratoriet tillhanda före klockan 12.00.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning.

Transport

Transporteras snarast till laboratoriet

Remiss

Remissord

Ham´s test

Metod

Metodtyp

Fotometri, synligt ljus, pH 6.5

Storhet

Relativ koncentration

Enhet

%

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  <1
Referensintervallsinformation
Se läkarutlåtande.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2011-04-12
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Senast uppdaterad: 2019-05-19 04:14