Gangliosid-antikroppar, Gangliosid, anti-GA1, anti-GM1, anti-GQ1b


Välj system (blod, serum, urin osv.) för vidare information.

Cerebrospinalvätska/likvor
Serum

Senast uppdaterad: 2019-02-17 01:35