13480

BP 180 ak

Synonymer

Hud, basalmembran och intracellulärsubstans antikroppar, split-skin, differentialdiagnostik BP/EBA

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör

Hantering

Förvaras i kyl innan transport.

Transport

För transport till laboratoriet är provet hållbart något dygn vid normal rumstemperatur.

Remiss

Remissord

BP 180 ak

Metod

Metodtyp

ELISA

Storhet

Masskoncentration

Enhet

enh/mL

NPU-Kod

28367

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

< 20 titer
Referensintervallsinformation
< 20 titer

Bakgrund

Bullös pemfigoid (BP) och pemfigus vulgaris/foliaceus är två autoimmuna hudsjukdomar som karakteriseras av svår blåsbildning med oklar genes.
BP-180 är ett transmembranprotein som hjälper till att förankra keratinocyterna i stratum basale och de detekteras med hög specificitet hos patienter med pemfigoid.
Antikroppar mot BP-180 förekommer hos nästan alla patienter med BP. Serumnivån av anti-BP180 korrelerar med sjukdomsaktivitet.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-06-14
Klinisk immunologi:
Besöksadress:
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska universitetssjukhuset

Postadress:
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg,

Exp/provsvar: 031 – 342 49 17
Serologi: 031 – 342 47 08, 031-342 49 26
Celltester: 031 – 342 47 03
Allergitester: 031 – 342 18 87
Fax: 031 – 82 67 91

Senast uppdaterad: 2019-03-26 01:58