14721

IgD

Synonymer

Immunoglobulin IgD, IgD-antikroppar

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Serum eller plasmarör, rör utan tillsats.

Hantering

Förvaras i kyl innan transport.

Transport

För transport till laboratoriet är provet hållbart något dygn vid normal rumstemperatur.

Remiss

Remissord

IgD

Metod

Metodtyp

Radiell immunodiffusion

Storhet

Masskoncentration

Enhet

Enh/mL

NPU-Kod

14663

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

< 100 Enh/mL

Bakgrund

Misstanke på hyper-IgD-syndrom. Utredning av oklara febertillstånd.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-05-24
Klinisk immunologi:
Besöksadress:
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska universitetssjukhuset

Postadress:
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg,

Exp/provsvar: 031 – 342 49 17
Serologi: 031 – 342 47 08, 031-342 49 26
Celltester: 031 – 342 47 03
Allergitester: 031 – 342 18 87
Fax: 031 – 82 67 91

Senast uppdaterad: 2019-05-22 04:26