Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet
13781

Specifika IgE-antikroppar

Synonymer

IgE specifika ak

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör

Provtagning

 
Förväntad svarstid från det att provet ankommit laboratoriet är 7 dagar. Efterbeställningar kan göras inom 2 månader.

Hantering

Förvaras i kyl innan transport.

Transport

Transporteras rumstempererat

Remiss

Remissord

Specifika IgE-antikroppar

Metod

Metodtyp

FEIA

Storhet

Masskoncentration

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

Referensintervallsinformation
Värden <0,10 ku l är negativa och de som är>=0,35 kU/L betraktas som positiva. Reaktivitet mellan 0,1 och 0,35 kU/L har ingen säker klinisk relevans (sensibilisering utan eventuella symtom) med undantag för allergena komponenter, insektsgifter och vissa födoämnen (t.ex. jordnöt hos småbarn).

Bakgrund

De allergiska sjukdomarna (överkänslighetsreaktioner) tillhör våra vanligaste folksjukdomar och man räknar med att cirka en tredjedel av alla svenskar har eller har haft någon form av allergi. Atopisk allergi är detsamma som överkänslighetsreaktion typ I, där kroppen bildar antikroppar av IgE-klass mot antigen i omgivningen (så kallade allergener). Klassiska symptom vid denna reaktion är astma, hösnuva, konjunktivit och urtikaria.
Diagnostik av atopisk allergi sker främst med hjälp av detaljerad anamnes, pricktest och blodanalys. Vid blodanalys kan man genom att analysera mängden av specifika IgE-antikroppar i serum uppskatta sannolikheten för att patienten har en atopisk allergi.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2020-02-11
Klinisk immunologi:
Besöksadress:
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska universitetssjukhuset

Postadress:
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg,

Exp/provsvar: 031 – 342 49 17
Serologi: 031 – 342 47 08, 031-342 49 26
Celltester: 031 – 342 47 03
Allergitester: 031 – 342 18 87
Fax: 031 – 82 67 91

Senast uppdaterad: 2020-02-28 03:14